Gepost door Pieter Greup, donderdag 17 augustus 2017

Resultaten wijzen uit dat Out-of-Home verreweg het meest effectieve offline medium is wat betreft het genereren van online activiteiten. Bijna de helft (46%) geeft aan online te hebben gezocht naar meer informatie over het merk na het zien van de Out-of-Home campagne. 38% bezocht naderhand de Facebookpagina van het betreffende merk, bij Instagram was dit 25% en 23% bezocht Twitter. Out-of- Home laat bij alle online activiteiten een overperformance zien, het medium ligt bijna overal 4x hoger dan verwacht.

 

In 2016 is er in de Verenigde Staten totaal $7,6 miljard uitgegeven aan Out-of-Home campagnes. Dit is ongeveer 7% van de totale uitgaven aan offline media in 2016. De overperformance is te wijten aan het feit dat 26% van de online activiteiten wordt gedreven door het zien van een Out-of-Home campagne, terwijl er ten opzichte van de totale mediabestedingen slechts 7% is uitgegeven aan Out-of-Home. De online activiteit per gespendeerde dollar ligt dus het hoogst bij een Out-of-Hom